Adunarea Generală a Parohiei


Anonymous - Posted on 04 February 2018

02/11/2018 12:30
02/11/2018 15:00
America/Vancouver

Adunarea generală a membrilor cu drept de vot ai Parohiei Sfinții Trei Ierarhi se va desfășura duminică, 11 februarie 2018, la sediul bisericii, începând de la 12:30 PM, având următoarea ordine de zi:

1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.

2. Prezența membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.

3. Alegerea a doi secretari pentru redactarea procesului verbal.

4. Prezentarea ordinei de zi. Supunere spre aprobare.

5. Citirea procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului parohial.

6. Raportul preotului paroh.

7. Raportul președintelui Consiliului parohial.

8. Raportul președintei Reuniunii de doamne.

9. Raportul privind activitatea de strângere de fonduri.

10. Raportul privind activitatea de caritate.

11. Raportul privind activitatea financiară.

12. Raportul controlorilor financiari.

13. Prezentarea bugetului pe 2018. Supunere spre aprobare.

14. Alegerea noului Consiliu parohial pentru anul 2018.

15. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei.

16. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.