Adunarea Generală a Comitetului de Doamne


tudort - Posted on 01 December 2010

12/05/2010 15:00
America/Vancouver

Se convoacă Adunarea Generală a tuturor membrelor Comitetului de doamne al bisericii ortodoxe “Sfinții Trei Ierarhi” pe data de 5 decembrie 2010, după încheierea serviciului religios, avind urmatoarea ordine de zi:
 
1. Rugăciunea de deschidere
2. Prezența
3. Pregatirea sarbatoririi Craciunului (pregatirea mesei si ornarea salii).
4. Pregatirea sarbatoririi Anului Nou.
5. Diverse și alegerea unei date pentru următoarea ședință
6. Rugăciunea de încheiere
 
 
Președinta                               Secretara
Elena Dominte                        Aurora Toma