Adunarea Generala - ARFORA


Gabriela N - Posted on 13 February 2010

02/21/2010 08:58
02/21/2010 23:58
America/Vancouver

Se convoacă Adunarea Generală a tuturor membrelor cu drept de vot care fac parte din Asociația Reuniunii Femeilor Bisericii Ortodoxe Române din Seattle “Sfinții Trei Ierarhi”, pe data de 21 februarie 2010, după încheierea serviciului religios, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Rugăciunea de deschidere
2. Prezența
3. Prezentarea rapoartelor pe anul 2009: președinta, casiera și controloare.
4. Alegerea noului comitet.
5. Rezolvări organizatorice cu privire la:
• Finanțe - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010
• Mesele Duminicale
• Pregătirea mesei pentru Sfintele Paști
6. Diverse și alegerea unei date pentru următoarea ședință
7. Rugăciunea de încheiere
Președinta Elisabeta Butnar Secretara Aurora Toma
Încurajăm cât mai multe doamne din parohia noastră să participe la această ședință.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!!!